Jesteś tutaj:

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
To proste. Najszybciej i najwygodniej można spisać się samodzielnie, korzystając z formularza na stronie spis.gov.pl. Ważne, by podać w nim dane według stanu na 31 marca 2021 r. Dostęp do swoich danych mamy przez 14 dni od pierwszego poprawnego logowania. Dzieci i nieletnią młodzież muszą spisać rodzice lub opiekunowie prawni, natomiast w przypadku osób nieobecnych, ich dane przekazują osoby pełnoletnie, które należą do tego samego gospodarstwa domowego.
Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)

Szanowni Państwo,

do 30 września br. na terenie całego kraju przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Udział w spisie jest obowiązkowy. Podstawą prawną tego badania jest ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Czytaj więcej: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)

Podkategorie

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie