Jesteś tutaj:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gościnie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gościnie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. ze zmianami), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 254/2018 Burmistrza Gościna  z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Członkami Komisji są przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie, Urzędu Miejskiego w Gościnie, przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Gościno  działa w następującym składzie:

Przewodniczący - pan Mirosław Zalewski, przedstawiciel UM w Gościnie,
Z-ca Przewodniczącego : pani Natalia Różańska, przedstawiciel GOPS w Gościnie,

Członkowie:  pani Małgorzata Trzcińska , przedstawiciel UM w Gościnie.

Pobierz wniosek

Czytaj więcej: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gościnie

Punkt Konsultacyjny w GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że z dniem 01.01.2019r. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie – dyżury psychoterapeuty prowadzone będą w każdy pierwszy, drugi i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 07.00-12:00,

Czytaj więcej: Punkt Konsultacyjny w GOPS

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie