Jesteś tutaj:

TWÓJ DOWÓD OSOBISTY MÓGŁ STRACIĆ WAŻNOŚĆ !

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie :

- zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym - o wymianę należy wystąpić w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa;

- w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 3 miesiące.

Czytaj więcej: TWÓJ DOWÓD OSOBISTY MÓGŁ STRACIĆ WAŻNOŚĆ !

Nowe zabezpieczenia dowodu osobistego

Od listopada 2013 r. wprowadzony został do obiegu zmodyfikowany Dowód Osobisty, który powstał na bazie obecnego wzoru dowodu. Modyfikacja nie spowodowała zmiany wzoru dokumentu.
Nowe dokumenty rozpoczynają się serią AXI od numeru x00001.
Nowe zabezpieczenia Dowodu Osobistego przedstawia załączona elektroniczna broszura zawierająca dokładny opis dokonanych w dowodzie modyfikacji.

Czytaj więcej: Nowe zabezpieczenia dowodu osobistego

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie