Jesteś tutaj:

Ścieżki rowerowe w Gminie Gościno

W dniu 09 maja 2011 roku w Gościnie nastąpiło przekazanie placu budowy pod inwestycję polegającą na budowie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gościno wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach inwestycji w Gminie Gościno wybudowano ok. 21km ścieżek rowerowych po nasypie zlikwidowanej kolei wąskotorowej. Ścieżki prowadzą z miejscowości Gościno przez Pławęcino do granicy Gmin Gościno-Siemyśl, od Gościna do granicy Gmin Gościno-Karlino, od Gościna do Dargocic oraz Gościno – Ząbrowo - Siemyśl. Na trasie ścieżek ustawiono oznakowanie, zaprojektowano miejsca przystankowe wyposażone w ławki, stoły, kosze na śmieci, zadaszenia itp.       
Powyższa inwestycja to jeden z elementów projektu pn. „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Działania 5.3. Ścieżki rowerowe.
W ramach projektu łącznie wybudowano ok. 57km ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej, po nasypie zlikwidowanej kolei wąskotorowej, na terenie gmin: Karlino, Gościno, Rymań i Siemyśl.

Ścieżki przebiegają  przez następujące miejscowości:
od jeziora Popiel na terenie Gminy Rymań, przez miejscowość Rymań w kierunku Gościna. Następnie przez Gościno w kierunku Kołobrzegu przez miejscowość Ząbrowo i Charzyno do granicy gmin Siemyśl - Kołobrzeg. Od miejscowości Gościno ścieżka prowadzi również w kierunku miejscowości Dargocice do jeziora Kamica. Jednym z kluczowych odcinków jest ścieżka z Gościna do Karlina, przebiegająca przez miejscowości: Pobłocie Małe, Pobłocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo. Ścieżka prowadzi dalej przez Karlino do miejscowości Brzeźno (do Zakładu Homanit). Wzdłuż trasy ścieżek rowerowych znajdują się miejsca postojowe dla rowerzystów, wyposażone w ławki, stoły, kosze na śmieci itp.
Projekt zakończono w 2012 roku.
Całkowita wartość projektu (zgodnie z WOD) wynosi 17 868 538,23 zł.

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie