Jesteś tutaj:

INFORMACJA O KONTROLI PODATNIKÓW W GMINIE GOŚCINO

Burmistrz Gościna

informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, Zarządzeniem Nr 36/2019 Burmistrza Gościna z dnia 13 sierpnia 2019 roku powołany został Zespół ds. kontroli podatkowej, podatników z terenu Gminy Gościno.

 

Skład powołanego Zespołu kontrolującego:

  1. Mirosław Zalewski – Przewodniczący Zespołu
  2. Teodora Prończuk – członek Zespołu
  3. Grażyna Lewandowska - członek Zespołu
  4. Wiesława Korycka - członek Zespołu
  5. Tomasz Spanier - członek Zespołu
  6. Jarosław Osiński - członek Zespołu

Informujemy również, że wszyscy podatnicy, którzy mają wątpliwości, co do faktu czy złożone przez nich deklaracje podatkowe lub inne informacje lub dane, zgłoszone do organu podatkowego są prawidłowe, mogą, do czasu rozpoczęcia kontroli, tj. do dnia 1 października 2019r., dokonać stosowanych korekt i uzupełnień.

Zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Gościnie, od wtorku do piątku - w godzinach od 7.00 do 15.00 – pokuj nr 9 (I piętro).

                                                                           

                                                                            Burmistrz Gościna

                                                                            Marian Sieradzki

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie