Jesteś tutaj:

Projekt badawczy PolSenior2

Projekt badawczy PolSenior2, finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia,  jest dedykowany osobom po 60. roku życia i powstał, aby zebrać aktualną i szeroką wiedzę o polskich seniorach. To niezwykłe przedsięwzięcie realizuje zespół naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pod przewodnictwem profesora Tomasza Zdrojewskiego, we współpracy z wieloma uznanymi ekspertami w dziedzinie geriatrii z innych ośrodków naukowych w Polsce.
Dzięki wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji,  wylosowano w sumie 6000 osób po 60. roku życia, mieszkańców i dużych, i małych miejscowości z każdego województwa. Osoby te zostaną zaproszone osobiście przez  pielęgniarki do wzięcia udziału w badaniu. Ci spośród nich, którzy wyrażą na to zgodę, wypełnią dwie szczegółowe ankiety. Pierwsza z nich – medyczna – dotyczy stanu zdrowia, przebytych chorób i przyjmowanych leków. Druga – społeczna – ma przynieść odpowiedź, jak seniorzy żyjący w Polsce spędzają wolny czas i jak wygląda ich codzienne życie: jak się odżywiają, jaki mają dostęp do świadczeń zdrowotnych, czy znajdują wsparcie ze strony członków swoich rodzin, w jakim stopniu borykają się z problemami finansowymi czy mieszkaniowymi, a także jak oceniają jakość własnego życia. Udział w projekcie PolSenior2 umożliwi jego uczestnikom wykonanie bardzo wielu bezpłatnych badań laboratoryjnych, pomiarów ciśnienia tętniczego i oceny składu ciała.
Uzyskanie tak wielu informacji pozwoli na precyzyjną analizę stanu zdrowia oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej tej dynamicznie rosnącej grupy, jaką są osoby po 60. roku życia w Polsce. Umożliwi też wypracowanie adekwatnych zaleceń i rekomendacji dla różnych aspektów życia osób w wieku senioralnym oraz stanie się podstawą do kształtowania polityki zdrowotnej i społecznej, aby  lepiej odpowiadać na bieżące potrzeby seniorów, jak również podejmować działania o charakterze profilaktycznym w stosunku do osób w młodszym wieku.
Inauguracja projektu w województwie pomorskim miała miejsce w minioną sobotę, 29 września 2018. W październiku do badania przystąpią też mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, lubelskiego i podkarpackiego, zaś w listopadzie badaniem zostaną objęci mieszkańcy województw łódzkiego, śląskiego i opolskiego. Mieszkańcy pozostałych województw zostaną przebadani w roku 2019.

 

Video

Linki

                 
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie