Jesteś tutaj:

Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować że w dniu 13 lutego w Biurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie Budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę podpisał  Pan Roman Wójcik - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, natomiast ZMiGDP reprezentował Pan Waldemar Miśko – Przewodniczący Zarządu ZMiGDP.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie 10 gmin (Borne Sulinowo, Karlino, Gościno, Grzmiąca, Dygowo, Siemyśl, Ustronie Morskie, Szczecinek – gmina wiejska, Szczecinek Miasto, Postomino, Białogard Miasto, Kołobrzeg Miasto). Dodatkowo, na terenie dwóch miast Kołobrzegu i Szczecinka wykonane zostaną półpodziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów.

Punkty selektywnej zbiórki odpadów to miejsca, w których zbierane i magazynowane będą odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Dostarczone przez mieszkańców gminy w dalszej kolejności przekazane będą do sortowni w celu dalszego ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

Całkowita wartość projektu: 16 482 411,25 PLN

Kwota dofinansowania z Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 11 501 862,15 PLN

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2016 - 31.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie