Jesteś tutaj:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu

                                                                                                         Kołobrzeg dnia 14.09.2021r.

NHK.9011.4.91.2021                                                                     

                                                                

   Miejskie Wodociągi

i Kanalizacja Sp. z o. o.

     ul. Artyleryjska 3

                                                                                          78-100 Kołobrzeg

            Na podstawie art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), art. 12 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu    w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

 

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Dźwirzyno ul. Wyzwolenia dz.53/26 obr. Dźwirzyno i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 28/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 11/09/2021/NLW   z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

- Kołobrzeg ul. Sikorskiego 3 dz. Nr 8/3 obr. 5 i po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań Nr 27/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 10/09/2021/NLW  z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

- Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 8 – hydrant przy sklepie mięsnym i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 19/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 02/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

- Nieżyn 11 – kran na zapleczu i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 18/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 01/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

- Pustary - hydrant przy posesji nr 20 i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 21/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 04/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

- Dębogard – hydrant przy posesji nr 24 i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 20/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 03/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

- Rościęcino – woda uzdatniona i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 34/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 17/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

- Bogucino – woda uzdatniona i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 32/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 15/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

2. z PPPW zlokalizowanego na wodociągu z ujęciem w Rusowie:

- Rusowo 38 dz. 244 obr. Rusowo i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 29/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 13/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

2. z PPPW zlokalizowanego na wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Kukinka 38 dz. 116 obr. Kukinia i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 30/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 12/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu

 

stwierdza

 

przydatność wody do spożycia z wodociągów publicznych Kołobrzeg, Rusowo i Bagicz  w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów: mangan, żelazo i bakterii enterokoków kałowych.

          

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez:

mgr inż. Lilia Bińczyk p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu”.

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. Prezydent Miasta Kołobrzeg (ePUAP)
  3. Wójt Gminy Kołobrzeg (ePUAP)
  4. Burmistrz Gościna (ePUAP)
  5. Wójt Gminy Siemyśl (ePUAP)
  6. Wójt Gminy Dygowo (ePUAP)
  7. Wójt Gminy Ustronie Morskie (ePUAP)
  8. a/a

    

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie